Centro europeo de peregrinación Juan Pablo II

Rua das Estrelas, 80. Monte do Gozo
15820 Santiago de Compostela – A Coruña
Teléfono: 981 59 72 22
Fax: 981 57 04 45
http://centrodeperegrinacion.es
ceperegrinacion@alfaexpress.net