Día da Igrexa Diocesana, en Santiago de Compostela. Mons. Francisco Prieto, Arcebispo