Guión da celebración da Misa solemne e Ofrenda Nacional ao Apóstolo Santiago

Misa Estacional de la Solemnidad del Apóstol Santiago (PDF)