Instituto Teolóxico Compostelán

O Cardeal Quiroga Palacios, tras a fundación do Seminario Menor da Asunción de Belvís, aprobou en 1971 a constitución dun Centro de Estudos da Iglesia, independente do Seminario, co obxecto de elevar o nivel de ensino teolóxico e preparar así a restauración dos estudos eclesiásticos a nivel universitario.

En 1981 comezou a funcionar o Instituto Teolóxico Compostelán ( ITC) como tal, baixo a supervisión da Xunta Patronal integrada polos bispos de Galicia e presidida polo Arcebispo de Santiago. Na actualidade o ITC está integrado na UPSA (Universidade Pontificia de Salamanca).

“A Facultade de Sacra Teoloxía ten como finalidade profundar e estudar sistematicamente co seu propio método a doutrina católica, sacada da divina Revelación con máxima dilixencia; e tamén o de buscar diligentemente as solucións dos problemas humanos á luz da mesma Revelación” ( Sapientia Christiana, 66).

Plaza de la Inmaculada, 5
15704 Santiago de Compostela – A Coruña

Teléfono: 981 58 62 77
Fax: 981 58 99 16

www.itcdesantiago.org