Libro Ordenación Episcopal do Excmo. e Rvdmo. Sr. D. Francisco José Prieto Fernández

 

Libro Ordenación Episcopal