Liturxia para as Ordenacións diaconais na Catedral compostelana

Libro Ordenación diáconos (PDF)