Mons. Francisco Prieto, arcebispo de Santiago de Compostela. Santa Tareixa de Xesús