Monseñor Barrio destaca o papel das persoas consagradas contemplativas na vida da Igrexa

  • Carta Pastoral do arcebispo para a Xornada Pro Orantibus, que este ano se celebra baixo o lema Xerar Esperanza
A Igrexa que peregrina en Santiago de Compostela súmase á celebración da Xornada Prol Orantibus, que este ano se levará a cabo baixo o lema Xerar esperanza. E faino singularmente coa Carta Pastoral que escribe monseñor Julián Barrio, na que lembra que non falamos dunha esperanza calquera: “Non se trata de ter unha visión positiva sobre a vida, de ter un proxecto de futuro, de ser optimista. Falamos de esperanza teologal. Esa esperanza vén de Deus, é graza de Deus na nosa vida, é virtude inseparable das promesas de Deus ao seu pobo. Aos que cremos, a esperanza lévanos a Deus, que se nos revelou como amor, convídanos a camiñar e é meta do noso camiño”.
D. Julián afirma que a esperanza é inseparable da fe e é inseparable do amor, que é a forma de ser de Deus: “A fe ten ollos contemplativos e permítenos entrever o que esperamos. Pero o que entrevemos non vai ser o que nos sosteña no camiño. Só a certeza da fidelidade de Deus ás súas promesas manterá viva no crente a esperanza”.
Con respecto ao lema “Xerar esperanza”, mons. Barrio destaca que o verbo “xerar” é sinónimo de “procrear” e tómase en sentido figurado, significando algo así como “ser causa ou ocasión de esperanza”, “transmitir esperanza”: “Talvez quéirase dicir que a forma de vida das persoas contemplativas está chamada a ser para todos un motivo de esperanza, unha invitación a que poñamos en Deus a nosa esperanza. E o será certamente se en vós resplandece a dita do que esperades”.
Na mesma carta, mons. Barrio sinala que como sucede con tantos outros aspectos da vida dos contemplativos, “tamén no da esperanza ides polo mesmo camiño que percorre a comunidade eclesial. Compartides con toda a esperanza nas promesas de Deus ao seu pobo e especialmente a esperanza na resurrección”.