Monseñor Barrio: “O Ano Santo é tempo de sandarnos, de curación e de graza para fortalecer a fe, avivar a esperanza e vivir a caridade persoal e socialmente”

  • O arcebispo pediu polas persoas vítimas da violencia e polas que sofren as guerras en Ucrania e outros países, e as que padecen as consecuencias físicas e morais.
O arcebispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, presidiu hoxe, solemnidade do Apóstolo Santiago, a Santa Misa en honra do Patrón de España, unha cerimonia na que o Rei Filipe VI presentou a Ofrenda Nacional neste ano Santo Compostelán. Na súa homilía, monseñor Barrio agradeceu a presenza das súas Maxestades, da Princesa de Asturias, dona Leonor, e da Infanta Sofía, e asegurou que “a solemnidade do Patrón de España lémbranos que o cristianismo é realidade de vida en Cristo que configura a nosa identidade cristiá”. O arcebispo compostelán acolleu a Ofrenda de Felipe VI “encomendando á intercesión do Apóstolo Santiago a todos os pobos de España e de xeito especial ao pobo galego, as persoas vítimas da violencia e das guerras en Ucranía e outros paises, e que sofren as consecuencias físicas e morais”.
“O Ano Santo é tempo de sandarnos , de curación e de graza para fortalecer a fe, avivar a esperanza e vivir a caridade persoal e socialmente”. Así comezou hoxe a súa homilía o arcebispo de Compostela.
Monseñor Barrio asegurou que “é necesaria a reflexión que procede dun transfundo relixioso e que recolle séculos de experiencia e de sabedoría”. Neste sentido, engadiu que “a alma necesita a harmonía no medio do inarmónico, fortalecendo a esperanza dunha renovación ética, moral e espiritual”.
O prelado compostelán destacou que “o Apóstolo Santiago deu testemuño de que en Cristo comeza, ten sentido, orientación e cumprimento toda a historia e nel díxose todo”. E continuou dicindo que: “como os apóstolos, habemos de anunciar o Evanxeo e proclamar a Resurrección do Señor, que libera o noso espírito da asfixia da pura inmanencia”.
“O respecto pola dignidade da persoa desde a súa concepción ata a morte natural ha de ser a norma inspiradora do auténtico progreso social, económico, cultural e científico.”, afirmou o arcebispo. E subliñou que “os cristiáns habemos de afrontar os retos da historia coa plenitude do amor, a fecundidade da cruz e o espírito das Benaventuranzas, vivindo a fe sen complexos nin disfraces, en escoita e en diálogo, na normalidade da vida orientada a Deus, superando tanta indiferenza”.
Monseñor Barrio apuntou que “o que cambia o mundo é a presenza de Deus que fortalece un proxecto de convivencia harmónica, para que as persoas e os pobos se sintan próximos os uns aos outros, e a nosa unidade enriquécese coa pluralidade que nos é propia” e convidou a colaborar para “humanizar a nosa convivencia, cos valores esenciais da austeridade, o esforzo, a solidariedade e a caridade,”.
O arcebispo de Santiago finalizou a súa homilía con estas palabras “Que o desexo de paz en todos os países do mundo se faga realidade. Oxalá que o único fume que voe ás alturas sexa ou do Botafumeiro. Pido por quen perdeu a súa vida polos incendios forestais e as persoas que por esta causa perderon ou seus bens, polos que morreron non mar e polas súas familias. Teño presentes na oración os nosos gobernantes para que o Señor lles conceda fortaleza, xenerosidade e constancia na procura do ben común e da renovación ética e moral da nosa sociedade. Co patrocinio do Apóstolo, pido a bendición de Deus sobre as súas Maxestades e a Familia Real, sempre sensibles a todo ou que afecta ao noso pobo. Deus nos axuda e tamén o Apóstolo Santiago”.
Concelebraron con monseñor Barrio, monseñor Bernardito Auza, nuncio apostólico en España; o cardeal arcebispo emérito de Madrid, mons. Antonio María Rouco Varela; o arcebispo emérito de Tánxer, mons. Santiago Agrelo Martínez; monseñor Luís Quinteiro Fiuza, bispo de Tui-Vigo; o bispo de Lugo, monseñor Alfonso Carrasco; o titular da Diocese de Ourense, monseñor José Leonardo Lemos Montanet; o bispo de Mondoñedo-Ferrol, mons. Fernando García Cadiñanos; así como monseñor Jesús Fernández González, actual bispo de Astorga, e o auxiliar de Santiago, monseñor Francisco José Prieto.
O compositor italiano Marco Frisina dirixiu o repertorio musical desta celebración litúrxica que correu a cargo do Orfeón Terra A Nosa, a Escolanía da Catedral, o cantor José Luis Vázquez e o organista Adrián Regueiro. Así mesmo, presentou a “Misa en honra ao Apóstolo Santiago”, unha ampla obra escrita, con motivo do Ano Xubilar que se está celebrando, para coro mixto, voces brancas, órgano e orquestra.

El arzobispo de Santiago finalizó su homilía con estas palabras “Que o desexo de paz en tódolos países do mundo se faga realidade. Oxalá que o único fume que voe as alturas sexa o do Botafumeiro. Pido por quen perdeu a súa vida polos incendios forestais e as persoas que por esta causa perderon o seus bens, polos que morreron no mar e polas súas familias. Teño presentes na oración os nosos gobernantes para que o Señor concédalles fortaleza, xenerosidade e constancia na procura do ben común e da renovación ética e moral da nosa sociedade. Co patrocinio do Apóstolo, pido a bendición de Deus sobre as súas Maxestades e a Familia Real, sempre sensibles a todo o que afecta ó noso pobo. Deus nos axuda e tamén o Apóstolo Santiago”.

Concelebraron con monseñor Barrio, monseñor Bernardito Auza, nuncio apostólico en España; el cardenal arzobispo emérito de Madrid, mons. Antonio María Rouco Varela; el arzobispo emérito de Tánger, mons. Santiago Agrelo Martínez; monseñor Luis Quinteiro Fiuza, obispo de Tui-Vigo; el obispo de Lugo, monseñor Alfonso Carrasco; el titular de la Diócesis de Ourense, monseñor José Leonardo Lemos Montanet; el obispo de Mondoñedo-Ferrol, mons. Fernando García Cadiñanos; así como monseñor Jesús Fernández González, actual obispo de Astorga, y el auxiliar de Santiago, monseñor Francisco José Prieto.