Monseñor Barrio: “O Camiño de Santiago acolle a todos os que presenten a voz de Deus, aínda que moitas veces non sexan conscientes de iso”

  • O arcebispo inaugurou un webinar de Acollida Cristiá no Camiño, no que o seu bispo auxiliar, monseñor Prieto, falou sobre Ano Santo e Nova Evangelización

O arcebispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, inaugurou hoxe un webinar dirixido especialmente aos sacerdotes, relixiosos e relixiosas do Camiño de Santiago que levan a cabo un labor de acollida nas súas parroquias ou comunidades ou que acompañan peregrinacións a Compostela, organizado por Acollida Cristiá no Camiño ( ACC). Monseñor Barrio indicou que “quen peregrina a Santiago buscan o camiño da conversión cara a Deus Pai e cara aos homes os seus irmáns”. “O Camiño de Santiago”, explicou o arcebispo, “acolle a todos os que presenten a voz de Deus, aínda que moitas veces non sexan conscientes de iso”. No encontro participou tamén o bispo auxiliar, monseñor Francisco José Prieto, quen desenvolveu un relatorio sobre o Ano Santo Compostelán e a Nova Evangelización. No curso do encontro, algunhas comunidades relixiosas e sacerdotes ilustraron aos participantes, de forma breve e dinámica, coas súas experiencias.

O arcebispo comentou na súa intervención de apertura que a peregrinación ao sepulcro do Apóstolo é un “camiño de conversión, ofrecido a todo o que desexe acoller a experiencia”, para o que non se “esixe unha previa “selección de candidatos”, nin ten tampouco “ numerus clausus”. Todo o contrario, un dos seus valores permanentes estriba en que pon en contacto directo á alma e a Deus, mesmo para quen aínda non descubriron a fe cristiá. Isto ten un especial valor no noso tempo no que moitas persoas aínda senten nosa Iglesia afastada”.

Monseñor Barrio sinalou, tras lembrar o camiño de fe que transcorre de Abrahán a Moisés e de Moisés á chamada de Jesús a Santiago, que “a miña reflexión non quixese facer máis pesadas as vosas mochilas, senón máis decididos e lixeiros os vosos pasos, pedindo que vos leven a atoparvos con quen vos chamou a saír da vosa terra, e da vosa casa. Estou seguro de que a liberdade, atenta ao rumoreo da conciencia, irá guiando ata Cristo”.

Tras indicar que a “fe é luz para a liberdade” e que “non evita que sexades quen teñas que dar os pasos e percorrer o camiño” ou que “a fe non é ningún un atallo”, monseñor Barrio manifestou que “ti peregrinas para liberarche de ilusións, queres desfacer os prexuízos do corazón, e desexas ser libre; esperas converterche. Vas a Santiago, pero non para visitar a cidade que conserva, xunto a un rico patrimonio artístico, unha tumba. Peregrinas para deixarche atopar por Cristo que vive, percorrendo cos pasos da túa liberdade a conversión que fixo Santiago, o mozo pescador de Galilea”.

O Camiño e a nova evanxelización.

No seu relatorio o bispo auxiliar dixo: “o peculiar da Nova Evangelización, tan urxente como necesaria, tan polivalente como retadora, non estará en novas presentacións nin en hábiles estratexias de oferta relixiosa, senón na comunicación emocionada, máis que doctrinal, dunha vivencia única”. E engadiu que “a fe en Xesucristo non é un produto de mercado, senón a experiencia de vivir, persoal e comunitariamente, o gozo de ser abrazados por un Amor incondicional, o de Deus mesmo”.

Monseñor Prieto asegurou que “o Ano Santo e o Camiño de Santiago son tempo e espazo, un ano de graza e un tempo oportuno, horizonte e carreiro nestes tempos que, marcados polo drama e a dureza da pandemia, debemos percorrer con esperanza polas sementes de ben que Deus segue derramando na humanidade e asumindo que, #ante este reto e sempre, ninguén se salva só”.

O bispo auxiliar dixo, tamén, que “a chamada do papa Francisco a unha conversión pastoral e misioneira ten, no Ano Santo e no Camiño de Santiago, un apropiado tempo e espazo: é unha invitación para poñernos en camiño para saír das nosas terras, tantas veces cómodas e refuxio das nosas rutinas”.

Na inauguración estiveron presentes Segundo Pérez López, delegado de Peregrinacións, e o deán da Catedral, José Fernández Lago. As experiencias de acollida na vida sacerdotal e relixiosa correron a cargo das Irmás Agostiñas do Mosteiro da Conversión, en Carrión de los Condes; das relixiosas de Compañía do Salvador, de Madrid; de monseñor Antolín de Cela, delegado do Camiño de Santiago da Diocese de Astorga; de César García Purroy, delegado do Camiño de Santiago da Arquidiocese de Pamplona; e de camiño Companions, Acollida en inglés en Santiago.