Monseñor Barrio: “Vés a unha comunidade na que sentirás a necesidade de querela porque te sentirás fondamente querido”

Francisco José Prieto Fernández, novo bispo auxiliar de Compostela, encomenda o seu ministerio episcopal a Santiago e pide que “pronto as pisadas dous peregrinos percorran vos camiños que conducen ata a tumba apostólica”
O arcebispo presidiu a consagración na Catedral, nunha solemne cerimonia co aforo limitado pola pandemia

Monseñor Francisco José Prieto Fernández é desde hoxe novo bispo auxiliar de Santiago de Compostela. Nunha solemne cerimonia celebrada na Catedral, o arcebispo Julián Barrio, consagrou bispo ao sacerdote que ata o de agora era Vicario para a Nova Evangelización na Diocese de Ourense. “Querido irmán Francisco José, vés a unha comunidade diocesana na que sentirás a necesidade de querela porque te sentirás fondamente querido por ela. Todos che desexamos un ministerio episcopal longo e cheo de froitos”, díxolle monseñor Barrio na súa homilía ao novo bispo auxiliar. O arcebispo sinalou, ademais, que “o episcopado non é unha honra, é unha chamada para servir en vixilancia e fidelidade, sen cálculos nin condescendencias cun mesmo”. Pola súa banda, monseñor Francisco José Prieto na súa alocución final, que foi unha auténtica acción de grazas, manifestou que “ aberta a Porta Santa do Ano Xubilar Compostelán, encomendo ou ministerio episcopal ao que fun chamado para servirvos ao apóstolo Santiago, a quen lle pido que pronto as pisadas dous peregrinos percorran vos camiños que conducen ata a tumba apostólica nesta Catedral e as pisadas dá fe, celebrada e vivida, afonden non corazón e na vida dúas fieis desta Arquidiocese”.

Ao comezo da cerimonia litúrxica, o Nuncio da súa Santidade, Bernardito Auza, saudou en nome do Papa Francisco a quen se atopaba na Catedral e aos que seguían a Eucaristía a través dos medios de comunicación, facendo alusión ao amor e a misericordia de Deus, tan presentes neste tempo pascual. “Sexa este o xesto e a palabra oportuna no seu ministerio episcopal presidido por o lema que escolleu Sequi Salvatorem participar est salutem, (“Seguir ao Salvador é participar da salvación”), díxolle o Nuncio ao novo bispo auxiliar.

A solemne Eucaristía, na que participaron numerosos prelados, entre eles o cardeal Ricardo Blázquez, os bispos de Galicia, o administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol, así como sacerdotes das dioceses de Ourense e Santiago, acolleu a un número limitado de fieis polas restricións de aforo debidas á pandemia. Entre eles, os familiares do novo bispo auxiliar, monseñor Francisco José Prieto Fernández.

Servir en fidelidade

“O Episcopado non é unha honra, é unha chamada para servir en vixilancia e fidelidade, sen cálculos nin condescendencias cun mesmo”, indicou na súa homilía monseñor Barrio. Nas súas palabras, o arcebispo de Santiago aludiu ao papel do bispo como sucesor dos apóstolos e sinalou que “máis aló das preocupacións e dificultades inherentes ao fiel traballo cotián na viña do Señor, ha de infundir esperanza en quen, cegados por oasis utópicos no medio de a banalidade e desconcerto, e aflixidos polas múltiples formas de pobreza, “contemplan á Igrexa como monte das Bienaventuranzas”, prestando atención aos que non pertencen ao único rabaño de Cristo, porque eles tamén nos foron confiados no Señor”.

Na homilía de monseñor Barrio sinalábase tamén que “isto forma parte da identidade do bispo. A lóxica do Evanxeo é a da gratuidade, camiño elixido por Cristo para saír ao encontro na Igrexa misioneira”. O arcebispo comentou ademais que “a herdanza do Bispo ha de ser a santidade”.

E en alusión ao Ano Santo, monseñor Barrio manifestou que “neste ano Xubilar a chegada do Bispo Auxiliar é tamén ocasión para reflexionar sobre o sentido da nosa peregrinación no camiño da conversión e sobre o reforzamento da eclesialidad na nosa Diocese. Divos sempre nos ofrece a súa graza para afrontar calquera reto”.

Na súa homilía asegurou, igualmente, que “toda iniciativa episcopal servirá á verdadeira renovación dá Igrexa en tanto contribúa a mostrar ou fascinante esplendor dá auténtica luz que é Cristo mesmo”.

Unha auténtica acción de grazas

Tras ser consagrado bispo pola oración e a imposición das mans; despois da unción, a entrega dos Evanxeos, a recepción do anel episcopal; e tras a imposición da mitra e a entrega do báculo como símbolos da súa nova misión, o xa bispo auxiliar pronunciou ao final da cerimonia unha alocución que se converteu nunha auténtica acción de grazas. Monseñor Francisco José Prieto tivo palabras de agradecemento para Deus, a Iglesia, a súa diocese de orixe, a súa nova igrexa local, na persoa de monseñor Barrio, así como para o Santo Pai Francisco e para os seus pais, a súa familia e todos cuantos contribuíran á súa formación sacerdotal.

“Agradecer”, asegurou monseñor Prieto, “é recoñecer que todo me foi dado: o don dun ministerio que non é tarefa nin oficio, senón entrega, ofrenda da propia vida, servizo “sen tacha día e noite” (como di a pregaria de ordenación) a Deus e a esta porción do Pobo de Deus, un belo mosaico construído de moitos rostros e variados camiños, á que fun chamado a servir e acompañar”.

O novo bispo auxiliar non se esqueceu da situación provocada pola pandemia. “ Mudou as nosas vidas e modo de relacionarnos, provocou dor e sufrimento en moitas persoas, familias e colectivos sociais, modificou ou modo de celebrar e vivir a fe, xerou unha onda de solidariedade cos máis afectados, mostrou un esforzo notable e xeneroso do persoal sanitario, dous corpos e forzas de seguridade do Estado, dás autoridades civís e sanitarias, de tantos homes e mulleres que, co seu traballo, fan posible que se manteñan vos servizos esenciais na nosa sociedade”, indicou.

E lembrou o traballo de “tantos sacerdotes, relixiosos e leigos que sodes ou rostro visible e concreto dunha Igrexa en saída, con estilo samaritano, cara aos nosos irmáns máis necesitados. #Ante esta situación, como cristiáns, en palabras do Papa Francisco, camiñemos en esperanza polas sementes de ben que Deus segue derramando na humanidade e asumamos que, #ante este reto e sempre, ninguén sálvase só”.

Seguir ao Salvador

Nas palabras que pronunciou o Nuncio ao comezo da cerimonia aludíase ao nomeamento do bispo auxiliar. Monseñor Auza lembrou que “o Santo Pai, como expresa na súa Bula, @teniendo en cuenta o ben das almas, quixo proporcionar paternalmente á vosa Excelencia, Sr. Arcebispo, a colaboración dun Bispo Auxiliar en vista da xusta e celosa solicitude que lle presentou”. E engadiu que “A súa Santidade, seguro de proporcionarlle un apoio no goberno desta Arquidiocese, rica pola súa historia e os froitos espirituais que deu á Igrexa ata hoxe, nomeou a Mons. Francisco José Prieto Fernández, apreciando nel as valoradas calidades de preparación e veraz proximidade aos sacerdotes e aos fieis. Que sexa moi parabén, Sr. Arcebispo. O meu máis cordial felicitación e agoiros dunha moi proveitosa colaboración”.

Ao dirixirse ao novo bispo auxiliar, o Nuncio indicou: “Querido Mons. Francisco José Prieto Fernández, ao felicitarlle nestes emotivos momentos, exprésolle os meus mellores desexos no exercicio do ministerio episcopal, exhortándolle a unha colaboración “en unidade de propósitos e en harmonía de empeño” ( Apostolorum successores, 70) co Sr. Arcebispo, prestándolle gustoso unha axuda, non só sincera e leal, senón tamén creativa e eficaz”.

O lema episcopal elixido polo novo bispo auxiliar é Sequi Salvatorem participar est salutem, e está tomado de San Ireneo de Lyon (Contra os herejes IV, 14, 1): “Seguir ao Salvador é participar da salvación”. Monseñor Francisco José Prieto Fernández naceu en Ourense o 18 de agosto de 1968. Cursou estudos eclesiásticos no Instituto Teolóxico “Divino Mestre” de Ourense, centro afiliado á Facultade de Teoloxía da Universidade Pontificia de Salamanca (1986-1992) e foi ordenado sacerdote o 26 de xuño de 1993. É licenciado en Teoloxía Patrística pola Facultade de Teoloxía da Universidade Gregoriana de Roma (1992-1994) e doutor en Teoloxía Bíblica por a Facultade de Teoloxía de a Universidade Pontificia de Salamanca (2008). O seu ministerio pastoral desenvolveuno en a diocese de Ourense. Foi capelán do mosteiro de San José ( Clarisas) (desde 2004) e vigairo episcopal para a Nova Evangelización de Ourense (desde 2012).