Nota e rolda de prensa final da Asemblea Plenaria extraordinaria

Os bispos españois celebraron o luns, 30 de outubro, unha Asemblea Plenaria extraordinaria da Conferencia Episcopal Española (CEE). O presidente, cardeal Juan José Omella, e o secretario xeral, Mons. Francisco César García Magán, informan en rolda de prensa o martes, 31 de outubro, dos traballos desta Asemblea.

os obispos españoles han celebrado el lunes 30 de octubre una Asamblea Plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE). El presidente, cardenal Juan José Omella, y el secretario general, Mons. Francisco César García Magán, informan en rueda de prensa, el martes 31 de octubre, de los trabajos de esta Asamblea.

 

Os bispos participaron tanto presencial, na sede da CEE, como de maneira en liña. Este encontro, que comezou ás 16.30 horas, estivo presidido presencialmente por o cardeal Juan José Omella, arcebispo de Barcelona. Na reunión participaron 88 bispos, 31 bispos de maneira presencial e 57 por videoconferencia. Tamén asistiron o presidente da CONFER, Jesús Díaz Sariego, o secretario xeral Jesús Miguel Zamora e a secretaria xeral adxunta, Silvia Rozas.

Esta Asemblea, centrada na cuestión dos abusos sexuais levados a cabo por membros de la Igrexa, tivo dous puntos na orde do día: o estudo e valoración de o informe presentado polo Defensor do Pobo o pasado 27 de outubro, así como o estudo da solicitude do Despacho Cremades & Calvo Sotelo para ampliar o prazo de entrega dos traballos que vén realizando por encargo da Conferencia Episcopal Española.

Ao analizar esta cuestión, os bispos presentes manifestaron a súa dor polo dano causado por algúns membros de la Igrexa cos abusos sexuais e reiteran a súa petición de perdón ás vítimas.

Así mesmo, manifestaron o desexo de traballar conxuntamente na reparación integral das vítimas e afondar nos camiños para a súa protección, o seu acompañamento e a prevención dos abusos. 

Doen os abusos cometidos na Igrexa. Sorprende tamén a extrapolación que se fai dos datos obtidos nunha enquisa adxunta ao informe. Non corresponden á verdade nin representan ao conxunto de sacerdotes e relixiosos que traballan lealmente e con entrega da súa vida ao servizo do Reino.

Sobre o informe do Defensor do Pueblo

Os bispos valoraron o informe do Defensor do Pobo, quen foi convidado a asistir a esta reunión do episcopado español, pero declinou participar por motivos persoais. Neste sentido realizaron unha primeira aproximación ao seu traballo valorando, de maneira especial, o testemuño recolleito das vítimas, o que permite situar ás vítimas no centro. Consideráronse tamén valiosas as recomendacións propostas neste informe.

Partindo desta realidade, a Asemblea Plenaria únese á petición do Defensor do Pobo que urxe ao Estado para poñer en marcha as recomendacións que o informe realiza ás súas distintas institucións, para asumir a súa responsabilidade na tarefa conxunta de poñer fin a esta secuela que afecta a toda a sociedade, como sinala o mesmo informe. Deixar de ter en conta a magnitude do problema e a súa dimensión maioritariamente extraeclesial, supón non afrontar as causas do problema e perpetualo no tempo. Ademais, poñer o foco exclusivamente na reparación das vítimas de la Iglesia, discriminaría á maioría das vítimas, ás que convertería en vítimas de segunda.

Sobre a auditoría encargada ao despacho Cremades & Calvo-Sotelo

En relación á auditoría encargada ao despacho Cremades & Calvo-Sotelo, os bispos escoitaron a solicitude e a motivación para a ampliación do prazo da súa auditoría, que presentou o presidente do Despacho, Javier Cremades. A Asemblea Plenaria ha decidido pospoñer á próxima Asemblea de novembro a decisión sobre encoméndaa realizada ao despacho Cremades&Calvo Sotelo no mes de febreiro de 2022.

Puesta en marcha das recomendacións recibidas

En relación ás recomendacións propostas polo informe do Defensor do Pobo, os bispos da Asemblea Plenaria han constatado que, en boa medida, son converxentes con outras propostas traballadas na CEE desde xa hai algún tempo.

Os bispos decidiron encargar ao Servizo de Protección de Menores da CEE o itinerario da aplicación das recomendacións do Defensor do Pobo, en relación ás canles de reparación, prevención e formación. Este itinerario será xa implementado na próxima Asemblea Plenaria de novembro.

Un problema que vai más aló da Igrexa

Xunto á responsabilidade da Igrexa na cuestión dos abusos, pola que membros desta Asemblea Plenaria pediron perdón, o estudo do Defensor do Pobo presenta unha visión xeral do problema que vai máis aló da Iglexa: os abusos sexuais a menores son un problema social ao que todas as institucións públicas e privadas ten o deber de dar resposta.

De todos os xeitos, un só caso de abusos é intolerable. A Igrexa católica en España leva anos traballando en poñer fin a esa secuela e vai seguir traballando na mesma liña, incorporando ao seu esforzo diario estas recomendacións. A Iglexa quere contribuír a erradicar os abusos sexuais na infancia non só na Igrexa senón en toda a sociedade e pon ao servizo da mesma a súa triste experiencia para facelo, con espírito de colaboración.

Outras informacións

En relación a outras informacións, Mons. Joan Enric Vives informou aos membros da Plenaria da invitación cursada polo Dicasterio para o Clero aos membros da Asemblea Plenaria para unha reunión de todos os membros da Conferencia Episcopal en Roma, o próximo 28 de novembro. Nesta reunión abordaranse as conclusións do traballo realizado polos bispos que realizaron a visita aos Seminarios de España, ao comezo deste ano.

Fuente: Conferencia Episcopal Española