O arzobispo preside este venres a Misa de san Xoán de Ávila na Catedral compostelá

O vindeiro venres, día 13 de maio, o presbiterio diocesano celebrará a festa de san Xoán de Ávila, patrón do clero secular español, á que están convidados todos os sacerdotes diocesanos, para render homenaxe a quen cumpriu 25, 50, 60 e 75 anos de ordenación no ano 2022. A Eucaristía dará comezo ás 12:00 horas na Catedral compostelá e estará presidida o arcebispo, mons. Julián Barrio, a quen acompañará o seu bispo auxiliar, mons. Francisco Prieto.

LISTADO SACERDOTES HOMENAXEADOS

Ordenados no ano 1997
Cardenas Torres, Carlos Julio

Castro Lodeiro, José Antonio

Fernandez Martinez, Ramón
Guldrís Carreira, José Manuel

Ordenados no ano 1972

Rodríguez Rodríguez, Manuel S.

De la Iglesia Blanco, Benito

Busto Salgado, Antonio Montero
Fernandez, Juan Manuel

Rodriguez Malvarez, Jose Manuel

Veira Cores, José Luis

Lafuente Rego, Alfonso

Ordenados no ano 1962

Barbazán Tome, Manuel

Botana Agra, Manuel J.
Castroagudín Torres, Manuel

Esmoris Belo, Ismael

Garrido Vaázquez, Gumersindo

Madriñán Soto, José

Otero Gonzalez, Manuel

Parada Gonzalez, Aurelio

Rial Souto, Manuel J.

Guerrero Garcia, Jose Ramon

Ordenados no ano 1947

Cruz Romero, José