Obras Misionales Pontificias

As Obras Misionales Pontificias son unha institución da Igrexa universal e de cada Igrexa particular, xurdidas co obxectivo de apoiar a actividade misioneira nas rexións e ámbitos non cristiáns. Teñen a finalidade de alentar conciencíaa misioneira do Pobo de Deus, así como de favorecer a cooperación entre as Igrexas por medio da oración, o recíproco intercambio de vocacións misioneiras e a axuda material das comunidades cristiás en favor dos máis necesitados.

Delegado para A Coruña: D. Gabriel Vecino Tomás
Teléfono: 981 25 29 96
Subdelegado para Santiago: D. Manuel Iglesias Pérez
Teléfono: 981 58 14 70
Subdelegado para Pontevedra: D. Rogelio Freijo Canosa
Teléfono: 629 71 46 56
Páxina web: http://ompes.blogspot.com.es/