Rito de Admisión ás Sagradas Ordes do Diaconado e Presbiterado

O Reitor e os Formadores do Seminario Maior Compostelán
queremos invitalo,
á solemne Eucaristía que presidirá
o Excmo. e Rvdmo. Sr. Arcebispo, D. Julián Barrio Barrio,
na que recibirán o Rito de Admisión ás Sagradas Ordes do Diaconado
e Presbiterado os seminaristas:

D. Moisés Castro Rodríguez
D. Ange Patrick Ogou Duhy

Celebración que terá lugar, D. m., o luns de decembro de 2022,
ás 19.30 horas na Capela do Seminario (entrada pola Hospedería)

Santiago de Compostela, decembro 2022