Solemnidade do Apóstolo Santiago na Catedral de Santiago de Compostela

Vesperas Solemnes. 24 de xullo, 19:30 h

Preside: Excmo. e Rvdmo. Sr. Don Julián Barrio Barrio, Arcebispo de Santiago.

 

Solemnidade do Apóstolo Santiago. 25 de xullo, 12:30 h

Misa solemne e Ofrenda Nacional, presentada polo rei Filipe VI.

Preside: Excmo. e Rvdmo. Sr. Don Julián Barrio Barrio, Arcebispo de Santiago.

No día 25 celebraranse Misas do Peregrino ás 7:30 h, 9:30 h, 16 h, 17 h, 18 h e 19:30 h