Vicarías Episcopales Territoriales

Vigairo Territorial de Santiago
Ilmo. Sr. D. Juan González-Redondo Neira
Plaza de la Inmaculada, 1
15704 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 57 23 00
vicaria.santiago@archicompostela.org
Horarios de atención: mércores e venres de 10.00 a 14.00 hs.
Vigairo Territorial de A Coruña
Ilmo. Sr. D. Jesús Andrés López Calvo
Vigairo Territorial de Pontevedra
Ilmo. Sr. D. Luis Seoane Ares
vicariapont@archicompostela.org