Mons. Barrio a la Congregación para el Clero: “El rostro más bello de la Iglesia es la santidad en medio del proceso de secularización”

Os bispos españois de Visita Ad Limina Apostolorum continúan coa súa ronda de encontros con diferentes Dicasterios da Curia Romana.

Ás 11:30 foron recibidos polo S.E. Mons. Lazzaro You Heung que iniciou o seu servizo  como Prefecto da Congregación para o Clero este mesmo ano.

No encontro, D. Julián Barrio, en nome dos prelados presentes formulou as súas inquietudes á vez que agradeceu as orientacións que desde ese Dicasterio se lles puidesen ofrecer para acompañar os sacerdotes, diáconos e seminaristas e sentirse acompañados por eles.

Na súa alocución presentou un perfil do clero das diferentes diocese alí presentes que “aínda que de idade elevada” a súa finura espiritual evita que se convertan en burócratas da pastoral.

Nas súas palabras fixo un eloxio do celibato que “ademais de ser unha chamada, é un don do Señor. Cando un cae na conta, é capaz de agradecer a Deus ese don recibido”.

Terminou o seu discurso expresando a preocupación de todos os bispos pola falta de vocacións ao ministerio sacerdotal que creba a esperanza dos nosos presbiterios, pero “coa certeza de que Cristo non nos abandona é para nós motivo de confianza”.

A Congregación para o Clero supervisa todos os asuntos relacionados coa formación, o ministerio, a organización e os recursos dos que dispoñen os 410.000 sacerdotes seculares católicos en todo o mundo.

La Congregación para el Clero supervisa todos los asuntos relacionados con la formación, el ministerio, la organización y los recursos de los que disponen los 410.000 sacerdotes seculares católicos en todo el mundo.