La Archidiócesis de Santiago recibe una reliquia del beato José Gregorio Hernández, “médico de los pobres”

  • Mons. Julián Barrio ha agradecido al cardenal Baltazar Porras este gesto de traer una reliquia a la capital gallega: “Señor cardenal, esta es su casa”

Mons. Julián Barrio agradeceu ao cardeal Baltazar Porras este xesto de traer unha reliquia á capital galega: “Señor cardeal, esta é a súa casa” Os venezolanos que viven en Santiago de Compostela teñen, desde este mércores, na Catedral unha reliquia do beato José Gregorio Hernández, coñecido como o médico dos pobres e beatificado o pasado 20 de abril. A Catedral de Santiago acolleu este mércores, 19 de outubro, a entronización da reliquia do beato doutor José Gregorio Hernández, médico dos pobres, unha cerimonia que estivo presidida polo arcebispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, acompañado polo arcebispo de Mérida (Venezuela), o cardeal Baltazar Porras. O doutor José Gregorio Hernández naceu en Isnotú, Estado Trujillo (Venezuela), o 26 de outubro de 1864. A súa nenez transcorreu no seu pobo natal e no medio dun clima profundamente relixioso. Todo este ambiente fíxoo un home humilde, moi solidario con todos, especialmente cos pobres e necesitados. Se graduó en Medicina en 1888 e cursou estudos en París e Berlín. O 29 de xuño de 1919 foi arroiado por un vehículo, o que unhas horas máis tarde causoulle a morte. Son moitos os que atribúen aos favores de José Gregorio o superar graves problemas de saúde. O expediente Vaticano da beatificación non avanzou ata que os expertos determinaron que José Gregorio é responsable da salvación milagrosa da nena Yaxuri Solórzano, que recibiu un disparo na cabeza cando foi asaltada xunto ao seu pai nun caserío en 2017. As palabras de Don Julián Barrio “Para nós é unha gran honra que o señor cardeal tivese esta deferencia de vir estar connosco para traernos unha reliquia do beato José Gregorio Hernández, o médico dos pobres. Recordo con moito gozo cando tivemos a Misa de Acción de Grazas aquí preto de Santiago onde acudiron tantas persoas […] ese día deime conta do que significaba este beato non só para as persoas individualmente senón sobre todo para Venezuela. Alégranos terlle entre nós e dicirlles señor cardeal que esta é a súa casa e con todo agradecemento por este xesto tan fermoso de traernos a reliquia deste beato”, dixo o arcebispo de Santiago durante a rolda de prensa.Los venezolanos que viven en Santiago de Compostela tienen, desde este miércoles, en la Catedral una reliquia del beato José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres y beatificado el pasado 20 de abril.

La Catedral de Santiago ha acogido este miércoles, 19 de octubre, la entronización de la reliquia del beato doctor José Gregorio Hernández, médico de los pobres, una ceremonia que ha estado presidida por el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, acompañado por el arzobispo de Mérida (Venezuela), el cardenal Baltazar Porras.

El doctor José Gregorio Hernández nació en Isnotú, Estado Trujillo (Venezuela), el 26 de octubre de 1864. Su niñez transcurrió en su pueblo natal y en medio de un clima profundamente religioso. Todo este ambiente lo hizo un hombre humilde, muy solidario con todos, especialmente con los pobres y necesitados.

Se graduó en Medicina en 1888 y cursó estudios en París y Berlín. El 29 de junio de 1919 fue arrollado por un vehículo, lo que unas horas más tarde le causó la muerte. Son muchos los que atribuyen a los favores de José Gregorio el haber superado graves problemas de salud.

El expediente Vaticano de la beatificación no avanzó hasta que los expertos determinaron que José Gregorio es responsable de la salvación milagrosa de la niña Yaxuri Solórzano, que recibió un disparo en la cabeza cuando fue asaltada junto a su padre en un caserío en 2017.

Las palabras de Don Julián Barrio

“Para nosotros es un gran honor que el señor cardenal haya tenido esta deferencia de venir a estar con nosotros para traernos una reliquia del beato José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. Recuerdo con mucho gozo cuando tuvimos la Misa de Acción de Gracias aquí cerca de Santiago donde acudieron tantas personas […] ese día me di cuenta de lo que significaba este beato no solo para las personas individualmente sino sobre todo para Venezuela. Nos alegra tenerle entre nosotros y decirles señor cardenal que esta es su casa y con todo agradecimiento por este gesto tan hermoso de traernos la reliquia de este beato“, dijo el arzobispo de Santiago durante la rueda de prensa.