Guion litúrxico para a Festa da Traslación

30 de decembro de 2020

Festa da Translación do Apóstolo Santiago

Os invitados entran pola Porta de Azabachería, a partir das 11:15 h. Ás 11:30 h., o Excmo. Sr. Delegado Rexio e as principais autoridades son recibidos na Porta de Azabachería por unha Comisión Capitular e acompañados á Capela de Reliquias.

Ás 11.40 h. iníciase a procesión polo claustro.

Mentres, na Catedral, o Cóengo Lectoral fai a monición inicial.

Cando o Excmo. Sr. Arcebispo chega á altura da Capela das Reliquias, saúda ás autoridades que, acompañados pola Comisión Capitular, incorpóranse entón ao Cortexo Litúrxico, detrás do Excmo. Sr. Arcebispo, para a procesión polas naves da Catedral, seguindo aos portadores que levan a imaxe do Apóstolo Santiago.

Na nave Azabachería, detense o cortexo mentres soan as chirimías e funciona o “Botafumeiro”.

Ao terminar, a procesión renóvase polo corredor dereito da nave central e encamíñase cara ao Pórtico da Gloria. Chegados alí, detense o cortexo e os portadores da Imaxe víranse cara ao Excmo. Sr. Arcebispo, para escoitar o “ motete” en honra do Apóstolo Santiago, cantado polo coro na tribuna do Pórtico: Iocumdetur et laetetur do Códice Calixtino.

Finalizado o motete, o Cantor entoa o “Gloria Patri”, e soa o órgano, mentres a procesión encamíñase de novo cara ao Altar Maior para comezar a Misa Estacional.

Ao chegar á altura do transepto, os portadores da imaxe do Apóstolo sitúanse ao carón, mentres os compoñentes da procesión van pasando de dúas en dúas #ante ela e fanlle reverencia, dirixíndose logo cara ao altar.

Feita a xenuflexión antes de subir as bancadas do presbiterio, bican o altar e diríxense aos lugares que teñen reservados no presbiterio. As autoridades e o Delegado Rexio, acompañados pola Comisión Capitular, ocupan os lugares preparados para eles.

Cando o Excmo. Sr. Arcebispo sitúase na Sede comeza a MISA ESTACIONAL NA TRANSLACIÓN.

Monición.

Gloria. Misa: Puericantores, Ignacio Prieto

Oración recada.

Liturxia da Palabra

Monición ás lecturas.

1ª lectura: Hch 4, 33; 5, 12. 27-33; 12, 2.

O rei Herodes fixo pasar a coitelo a Santiago (castelán).

Salmo responsorial (Cantor e Coro) Sae 66. Oh Deus, que che encomien os pobos, que todos… (galego). Oh Deus lóenche vos pobos, Manuel Cela
2ª lectura: 2 Co 4, 7-15.

Levamos no corpo a morte de Jesús (galego).

Aclamación: Aleluia gregoriano e Motete xacobeo: Oh glorioso Apóstolo Santiago, Nemesio García.
Evanxeo: Mc 5, 21-43. Resurrección da filla de Jairo.

Final do Aleluia.

Despois do canto do Aleluia, o Delegado Rexio, acompañado pola Comisión Capitular, desde o mesmo lugar en que está situado (trono con dosel) comeza a súa Invocación-Ofrenda, á que responde inmediatamente o Sr. Arcebispo coa súa Resposta-Homilía. Todos se manteñen de pé durante a invocación do Oferente e sentados durante a Homilía do Sr. Arcebispo.

 

Credo (Rezado).

Monición

 

Liturxia Eucarística

Presentación das ofrendas (Órgano).

Incensación: o diácono inciensa ao Sr. Arcebispo, ao Excmo. Delegado Rexio, aos concelebrantes e ao pobo.

Prefacio da festa de Santiago e canto do “ Sanctus”, Misa: Puericantores, Ignacio Prieto.

Pregaria Eucarística.

 

Rito da Comuñón

Pai noso.

Canto do “ Agnus Dei”, Misa: Puericantores, Ignacio Prieto.

Comuñón (Cantos: Ubi Caritas, Onda Gjeilo).

Oración despois da Comuñón.

Ritos finais.

Bendición do Sr. Arcebispo.

O diácono despide a asemblea: “Podedes ir en paz”.

Órgano.

 

O Sr. Arcebispo bica o altar e, volto ao sagrario, fai a xenuflexión con todos os concelebrantes. A continuación, o Pincerna abre o Cortexo Litúrxico, polo mesmo orde que na procesión de entrada, a través da nave central, e o Excmo. Sr. Arcebispo, ao pasar, despídese do Excmo. Sr. Delegado Rexio e das autoridades. E a procesión encamíñase cara ao claustro pola porta do Tesouro.

Os membros de protocolo inician, entón, a saída do Excmo. Sr. Delegado Rexio e das autoridades principais, polo lateral esquerdo cara á porta de Azabachería.

E a continuación todos os invitados, igualmente polo lado esquerdo cara á porta de Azabachería, empezando directamente polos primeiros e así ata o final.

Os fieis que ocupan a nave de Praterías van saíndo cara á porta de Praterías; e os fieis que ocupan a nave de Azabachería esperan a que saian as autoridades e demais invitados, e entón inician a saída pola porta de Azabachería.

Os concelebrantes encamíñanse á Sala Capitular e, unha vez deixados o ornamentos litúrxicos, unha Comisión do Excmo. Cabildo acompaña ao Excmo. Sr. Arcebispo ata a porta da Azabachería.