Mons. Francisco Prieto, Arcebispo de Santiago de Compostela. Solemnidade de Xesucristo, Rei do Universo