Mons. Barrio: “Recemos pola Unidade a Deus”

  • Carta Pastoral de mons. Barrio na Semana de Oración pola Unidade dos Cristiáns.

Do 18 ao 25 de xaneiro ten lugar en todas as Igrexas e confesións cristiás a Semana de Oración pola Unidade de todos os Cristiáns. Trátase dunha resposta a unha invitación que se repite desde o concilio Vaticano II e que chega a través do Maxisterio dos distintos santos Pontífices que gobernaron a Igrexa.

Con tal motivo o arcebispo de Santiago D. Julián Barrio publicou unha Carta Pastoral dirixida a todos os seus diocesanos na que lembra que “desde o Dicasterio pola Promoción da Unidade dos Cristiáns e o Consello Mundial de Igrexas, un ano máis se nos motiva a unirnos na oración polo don da Unidade, pola que repetidamente pide o noso Señor entre a Cruz e na Pascua, segundo o discurso de despedida do Evanxeo de Juan. Esa unidade é expresión da chamada de Deus á fe en comunidade.”

Nesta semana de Oración únense dúas dimensións fundamentais do ecumenismo: a dimensión espiritual, que leva a unirse en oración recoñecendo todo o que xa une aos cristiáns, especialmente ao compartir un mesmo bautismo; e a dimensión social, que impulsa a dar testemuño do amor de Cristo cara ao próximo e a defender a dignidade inviolable de toda persoa.

O arcebispo indica que “a actitude humilde interior e de procura sen dúbida levaranos igualmente a profundar na fe desde o respecto a quen a vive, autenticamente en conciencia, de formas tan diversas, sen relativizar nin acordar a fe, pero si respectándonos no amor.” E engade: “O amor é a virtude que mellor expresa a autenticidade teolóxica e espiritual da conversión, da fe que sempre busca crecer e renovar ao individuo e á Igrexa. Por iso desde o amor, o compromiso pola xustiza non é simple altruísmo ou valores humanos, senón conversión de fe, que ademais nos leva da man a todos os discípulos de Cristo.”

Lembra o prelado compostelán que as dúas últimas encíclicas do papa Francisco, Laudato Se e Fratelli Tutti: “son expresión de como a conversión e reforma da Igrexa, en canto nos reconducen ao centro que é Cristo, lévannos á Unidade que El quixo para os seus discípulos a quen nos chama amigos. Con ambas as encíclicas o Papa quere chegar tamén aos cristiáns non católico-romanos como signo de unidade.”

O arcebispo termina a súa Carta cunha invitación para rezar “pola Unidade a Deus, cuxo Espírito é o único que a pode construír entre nós” loitando “contra as tentacións egoístas que nos levan a mirarnos a nós mesmos sen humildade, deixando de mirar a Cristo mesmo.”